120 mld oszczędności

Alarmowe poziomy smogu w polskich miastach, czy konieczność sprostania unijnemu pakietowi klimatycznemu to jedne z problemów przed jakimi stoi nasza gospodarka. Odpowiedzią na te wyzwania mogłaby być kogeneracja. Według wyliczeń ekspertów dzięki niej Polska zaoszczędziłaby nawet do 120 mld PLN w perspektywie 20 lat.

18 maja w Katowicach rozpocznie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Jeden z paneli dyskusyjnych będzie dotyczył przyszłości kogeneracji w Polsce.
Kogeneracja to produkcja energii elektrycznej i ciepła systemowego w jednym procesie technologicznym (w tzw. skojarzeniu). Dzięki tej technologii zyskujemy oszczędność paliwa, a co za tym idzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych nawet o 30 proc. To dopiero początek korzyści jakie niesie za sobą rozwój kogeneracji.
Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
Kogeneracja to sposób na efektywne wykorzystanie krajowych nośników energetycznych, a tym samym uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych. To także gwarancja ciągłości dostaw i bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego. Dzięki oszczędności paliw pierwotnych, kogeneracja znacznie podnosi sprawność systemów ciepłowniczych, co ma ogromne znaczenie w kontekście osiągania celów efektywności energetycznej w budownictwie
Ochrona środowiska i korzyści społeczne
Polska należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Spośród 65 polskich miast, które zostały przebadane przez Światową Organizację Zdrowia, tylko sześć spełnia normy czystości powietrza. Głównym powodem zanieczyszczeń jest indywidualne ogrzewanie domowymi piecami, gdzie palony jest węgiel o niskiej jakości i bardzo często to wszystko co akurat jest pod ręką, a wydaje się niepotrzebne, emitując tym samym toksyczne związki. Najbardziej szkodliwe, a wręcz niebezpieczne ze względu na emisje trujących i rakotwórczych substancji, jest spalanie w piecach odpadów zawierających chlor, takich jak np. plastikowe butelki. Co roku z powodu skażonego powietrza przedwcześnie umiera 40 tys. Polaków. To ponad 10 razy więcej niż w wypadkach drogowych. Zanieczyszczenia są przyczyną powstawania lub pogłębiania wielu schorzeń związanych z układem oddechowym, sercowo-naczyniowym, mają wpływ na centralny układ nerwowy, czy układ rozrodczy. Walka z tymi chorobami to dla państwa olbrzymie koszty społeczne związane z nakładami na służbę zdrowia. Alternatywą dla ogrzewania piecowego jest ciepło systemowe produkowane w kogeneracji. Według ekspertów dzięki wysokosprawnej kogerenacji moglibyśmy rocznie zmniejszyć ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery od 15 do 26 mln Mg/rok (w zależności od wykorzystywanego paliwa). Czystsze powietrze to także mniej skażone uprawy rolne i mniejsze oddziaływanie zanieczyszczeń na infrastrukturę techniczną i budowlaną (koszty czyszczenia elewacji, walki z korozją). Wreszcie kogeneracja to także realne oszczędności związane z obniżeniem kosztów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
Ożywienie gospodarcze i korzyści ekonomiczne
Niższe koszty produkcji energii (mniejsze zużycie paliw) to większa konkurencyjność polskiego przemysłu. Kogeneracja to też szansa na pobudzenie kluczowych gałęzi gospodarki (górnictwa, energetyki, budownictwa poprzez rozwój sieci ciepłowniczych) oraz wzrost jej innowacyjności (inteligentne systemy ciepłownicze, chłodnictwo systemowe). Rozwój tej technologii to także otwarcie nowego obszaru inwestycyjnego o wartości przekraczającej 20 mld złotych, które jak koło zamachowe, tworząc nowe miejsca pracy, poprawi komfort życia dużej grupy społeczeństwa, zwiększy jego siłę nabywczą, a tym samym wpłynie na rozwój kolejnych branż tj. handel, czy usługi.
Eksperci Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w ramach szerokiej analizy korzyści wynikających z kogeneracji szacują, iż w perspektywie 20 lat Polska dzięki rozwoju tej technologii mogłaby zaoszczędzić od 90 do 120 mld PLN (w zależności od wykorzystywanego paliwa).
W Unii Europejskiej kogeneracja uznawana jest za jedną z najbardziej efektywnych technologii wytwarzania energii oraz ciepła systemowego i jest aktywnie promowana na gruncie unijnych przepisów. W Polsce wciąż brakuje długoterminowego, efektywnego i zgodnego z nowymi zasadami udzielania pomocy publicznej programu wsparcia dla kogeneracji, który jest niezbędny.