Jak konsumenci postrzegają ciepło?

Kupujący przy zakupie mieszkanie zwraca uwagę nie tylko na cenę inwestycji, lokalizację, czy okoliczną infrastrukturę. Sprawdza też dewelopera i poprzednie jego realizacje, ale także standard budynku: sposób jego ogrzewania, przyłącza mediów i wszystko, co ma wpływ na komfort życia i przyszłe koszty eksploatacji. Według badań zrealizowanych przez PDS/DGA ciepło systemowe uznawane jest przez konsumentów za bezpieczny i komfortowy sposób ogrzewania – dlatego jest chętnie wybieranym rozwiązaniem przez inwestorów.

Celem badania PDS/DGA było określenie postaw użytkowników, firm i instytucji korzystających z ciepła oraz inwestorów i projektantów. Poprawa wyników we wszystkich kategoriach, względem badania z 2011 roku, wskazuje na jakościową zmianę zachodzącą w branży, wśród firm dostarczających ciepło systemowe.

Cena (31proc. wskazań) oraz bezpieczeństwo (23proc.) to najważniejsze elementy, które konsumenci (ostateczni użytkownicy ciepła) biorą pod uwagę na pierwszym miejscu przy wyborze sposobu ogrzewania. W grupie Klientów (np. wspólnoty, spółdzielnie) oraz Inwestorów (deweloperzy) i Projektantów cena jest zdecydowanie najważniejszym elementem wyboru sposobu ogrzewania (49proc. i 44proc.). Kolejnymi istotnymi elementami jest także bezpieczeństwo oraz wygoda korzystania.

Porównując mocne i słabe strony różnych sposobów ogrzewania można zauważyć, że: ciepło systemowe cenione jest za niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilną cenę, niskie koszty instalacji to zaleta ogrzewania gazowego i węglowego, ogrzewanie elektryczne doceniono pod względem łatwości przyłączenia, dostępność sieci to zalety ogrzewania gazowego i elektrycznego, duże koszty instalacji są wadą ogrzewania elektrycznego, a konieczność wybudowania własnej kotłowni jest minusem ogrzewania węglowego i olejowego.

Przeprowadzone wywiady podkreśliły pozytywny trend zmian zachodzących w branży ciepłowniczej. Wynika z nich, że ponad 83 proc. klientów, jak i trzy czwarte inwestorów jest zadowolonych ze współpracy z dostawcami ciepła systemowego. Najbardziej cenione są: elastyczność oraz szybkość reakcji (66 proc. w każdej z grup). W porównaniu z identycznym badaniem przeprowadzonym w 2011 roku, poprawiła się też znajomość marki Ciepła Systemowego. Obecnie jest ona rozpoznawana przez co trzeciego Polaka, ponad 50 proc. klientów i ponad dwie trzecie inwestorów i projektantów. Główną, wyróżniającą cechą ciepła systemowego jest, zdaniem wszystkich badanych grup, wygoda i bezpieczeństwo jego użytkowania (ponad 70 proc. pozytywnych odpowiedzi).

Coraz więcej osób, na etapie podejmowania decyzji o zakupie mieszkania, przywiązuje wagę to tego, jak będzie ono ogrzewane. Na ten trend wskazało 64 proc. deweloperów, podkreślając jednocześnie, że ponad połowa konsumentów poszukuje mieszkań ogrzewanych ciepłem systemowym. W porównaniu z innymi sposobami ogrzewania, Ciepło Systemowe uznawane jest przez inwestorów za zdecydowanie najbezpieczniejsze (82 proc.), wygodne (74 proc.) oraz charakteryzujące się niskimi kosztami eksploatacji i inwestycji (odpowiednio 45 proc. i 39 proc.). Ponad trzy czwarte inwestorów wybrałoby ciepło systemowe na pierwszym miejscu przy projektowaniu inwestycji. Konsumenci najbardziej cenią sobie wygodę użytkowania (91 proc.), bezpieczeństwo (86 proc.) i usługę ciepłej wody użytkowej (69 proc.). Niemal dwie trzecie zgadza się także z tym, że korzystanie z ciepła systemowego jest ekologiczne i przyczynia się do ochrony środowiska (62 proc.).

Z punktu widzenia zarówno Konsumenta jak i Klientów idealne ogrzewanie powinno być przede wszystkim ekonomiczne i tanie oraz wygodne/komfortowe w użytkowaniu. Niskie koszty ogrzewanie wskazała większość Klientów (55 proc.) i blisko 2 na pięciu Konsumentów (39 proc.), a wygodę korzystania po 29 proc. przedstawicieli obu grup. Zdaniem Inwestorów i Projektantów decydującym czynnikiem przy wyborze sposobu ogrzewanie budynków jest koszt instalacji oraz koszt eksploatacji (odpowiednio 27 proc. i 22 proc. wskazań na pierwszym miejscu). Ważna jest również dostępność sieci (21 proc.). Pozostałe elementy jak: opłacalność i funkcjonalność dla użytkownika, bezpieczeństwo, łatwość i szybkość przyłączenia wskazywane było na dalszych miejscach. 84 proc. deweloperów, projektantów i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych twierdzi, że przy projektowaniu ogrzewania często bierze pod uwagę to, co jest ważne dla użytkownika końcowego. Nieco mniej respondentów z tej grupy (66proc.) przy projektowaniu budynku bierze pod uwagę otwartość i chęć współpracy dostawcy ciepła. Jedynie dla 38proc. badanych brak sieci ciepłowniczej na danej działce przesądza o tym, że koszt jej doprowadzenia nie będzie nawet rozważany.

Zarówno większość Klientów (83 proc.), jak i Inwestorów i Projektantów (75 proc.) jest zadowolona ze współpracy ze swoim dostawcą ciepła. Respondenci, którzy z tej współpracy nie byli zadowoleni, wskazywali zwykle na brak elastyczności i monopolistyczne zachowania dostawców ciepła oraz wysokie koszty usług. We współpracy z dostawcą największym zadowoleniem wśród Klientów cieszy się elastyczność współpracy oraz szybkość reakcji na awarie (po 66 proc. zadowolonych). Nowoczesność proponowanych rozwiązań to element, z którego zadowolonych jest najmniej Klientów (44 proc.). Ocena poszczególnych elementów współpracy wśród Inwestorów i Projektantów wypadła lepiej. Zadowolenie ze wszystkich ocenianych elementów wyniosło przynajmniej 63 proc. Cechą idealnego dostawcy ciepła najbardziej pożądaną przez jego partnerów biznesowych jest skłonność do obniżki cen, której oczekuje od niego po 30 proc. Klientów i Inwestorów/Projektantów. Inwestorzy i Projektanci zwrócili także uwagę na to, że idealny dostawca ciepła powinien być otwarty na potrzeby klienta (elastyczny, dający możliwość negocjacji, lepiej traktujący klienta).

Badanie zrealizowane zostało w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, z wykorzystaniem metody CATI, na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków.