OMENAA MENSAH U BETLEJEWSKIEGO

Omenaa Mensah w programie Rafała Betlejewskiego wzywa do tolerancji wobec uchodźców. Razem wieszają w Warszawie wielki transparent o treści: Witajmy uchodźców.
Od środy 6 września na kanale YouTube Rafała Betlejewskiego (https://www.youtube.com/channel/UCibV9RTFRfLQgp-iHLeJsBQ) można oglądać film, który jest relacją z akcji przeprowadzonej wspólnie przez Betlejewskiego i Omenę Mensah w połowie sierpnia. Akcja polegała na rozwinięciu nad ulicą Tamka w Warszawie piętnastometrowego transparentu z wezwaniem do Polaków: Witajmy uchodźców. Transparent zawisł pomiędzy blokami znajdującymi się po przeciwnych stronach ruchliwej ulicy. Na miejscu pojawiła się policja, która nie interweniowała, lecz bacznie obserwowała rozwój sytuacji.
Film znajduje się pod tym adresem: https://youtu.be/glY435JhO3k
Zanim doszło do rozwinięcia transparentu zadaniem Omeny i Rafała było znalezienie ludzi, którzy udostępnią dojście do okien w położonych na przeciwko siebie blokach oraz wyrażą zgodę na rozwinięcie transparentu o kontrowersyjnej dla Polaków treści. Okazało się to zadaniem trudnym i zabawnym, gdyż reakcje były autentyczne, a mieszkania zaskakujące.
Omenaa – „Zgodziłam się wziąć udział w akcji, gdyż wierzę, że są w Polsce ludzie otwarci, przychylni obcokrajowcom i tolerancyjni dla odmiennych kultur. Być może ich głos nie jest w tej chwili tak wyraźnie słyszalny, jak orędowników zamknięcia granic, dlatego ten głos trzeba wzmacniać. Zależy mi na edukacji w kierunku tolerancji i otwartości, gdyż sama doświadczałam niechęci ze względu na odmienny kolor skóry.”
Rafał – „Zaprosiłem do tego projektu Omenę, gdyż znam ją od dawna i podziwiam jako kobietę silną, przebojową i inteligentną. Podziwiam jej pracę na rzecz tolerancji. Myślę, że z takimi osobami jak ona, uda nam się zbudować silną społeczność ludzi chcących zmieniać Polskę na lepsze. Chciałbym, by takich pięknych, kolorowych ludzi jak ona było w Polsce więcej.
Film został zrealizowany przy współudziale woluntariuszy.
Transparent z napisem Witajmy Uchodźców ponownie zawiśnie na kładce nad ulicą Tamka w piątek 8-ego września o godzinie 17:00. Rafał Betlejewski zaprasza wszystkich, którzy się z tym napisem identyfikują do obrony transparentu nad ulicą przed osobami, które chciałyby go ewentualnie zedrzeć.